ĐỘI NGŨ BÁC SĨ NHA KHOA TRÊN TOÀN QUỐC

Danh sách bác sĩ nha khoa uy tín trên toàn quốc, đáp ứng các tiêu chuẩn tín nhiệm được đặt ra bởi đội ngũ chuyên gia từ Review Nha Khoa và được đánh giá cao bởi khách hàng

Danh sách bác sĩ

Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nam #1

Điểm đánh giá: 8.4

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (3)
#2

Điểm đánh giá: 6.1

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (6)
Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Hùng Lâm #3

Điểm đánh giá: 4.4

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (1)
Tiến sĩ – Bác sĩ Phan Huỳnh An #4

Điểm đánh giá: 4

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (0)
Bác Sĩ Vũ Đình Công #5

Điểm đánh giá: 3.9

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (1)
Bác Sĩ Lê Quốc Huy #6

Điểm đánh giá: 3.7

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (1)
ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Trúc #7

Điểm đánh giá: 3.5

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (0)
Bác sĩ Đàm Ngọc Trâm #8

Điểm đánh giá: 3.4

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (0)
#9

Điểm đánh giá: 3.3

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (17)
Thạc sĩ - Bác sĩ Phạm Thuỳ Dương #10

Điểm đánh giá: 3.2

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (0)