Bác sĩ CKII Bác sĩ Nguyễn Thị Thái

Học hàm / học vị: Bác sĩ CKII
Chức vụ : Giám đốc Chuyên Khoa Chỉnh Nha - Nha Khoa ViDental
Đăng ký tư vấn
Đăng ký tư vấn