Bác sĩ CKII Bác Sĩ Nguyễn Thị Thái (Dr Thái Nguyễn Smile)

Học hàm / học vị: Bác sĩ CKII
Nơi công tác:
Chức vụ : Giám đốc Chuyên Khoa Chỉnh Nha - Nha Khoa ViDental
Đăng ký tư vấn
Đăng ký tư vấn